THBUD      SPRZEDAŻ HURTOWA GRANITU                       

BYDGOSZCZ 

HOME

INFO

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

 

   Trochę wiedzy branżowej:

TWARDOŚĆ MINERAŁÓW

IMPREGNATY

 

Impregnaty czyli Pielęgnacja 

   W jakim stopniu kamień odporny jest na czynniki zewnętrzne.  Przede wszystkim zależy to w dużym stopniu od jego parametrów takich jak: porowatość, twardość, nasiąkliwość.

Kawałek kamienia naturalnego wrzucimy do wody szybko nasiąka przez porowatość i tonie. Natomiast ten sam kawałek zaimpregnowany pływa swobodnie na powierzchni wody.  Patrząc na oba kawałki nie dostrzegamy między nimi żadnej różnicy wizualnej.

   Pielęgnacja jest niewidoczna dla ludzkiego oka, a jednocześnie odporne na wiele czynników atmosferycznych i chemicznych. Niewidoczna powłoka odpycha cząsteczki wody, ale także drobinki brudu, dzięki czemu substancje niepożądane dają się łatwiej usunąć, bez stosowania różnych środków kwasowych czy zasadowych. Poprzez wypełnienie porów, blokuje się w znacznym stopniu dostęp grzybów, glonów i porostów, które mnożąc się niszcząc powierzchnię materiału. Szczególnie narażone na zniszczenie są różne rodzaje wyrobów jak parapety zewnętrzne, elewacje, fasady czy podjazdy. 

 

   Zagrożeniem dla kamienia naturalnego jest np. wietrzenie, czyli naturalny  proces rozpadu  skał w wyniku nasłonecznienia, zmian temperatury i wody. Kolejnym zagrożeniem szkodliwym dla kamienia naturalnego jest bezpośrednie działanie zanieczyszczonej atmosfery na skały, gazów czy kwaśnych deszczy. Również zmiany wywołane w skałach przez mikroorganizmy - bakterie, grzyby, glony i porosty.

 

   Najwolniej ulegają zmianie lite skały jak granity i bazalty. Najszybszym zaś porowate skały osadowe jak piaskowiec, wapień i dolomit. Niezabezpieczona elewacja z piaskowca w porze jesiennej jest nasączona wodą. W okresie zimowym w momencie wystąpienia ujemnych temperatur, woda zamarzając zwiększa swoją objętość o 10% rozsadzając i niszcząc powierzchniowe warstwy, które wiosną kruszą się i obsypują w postaci piasku. Często względy ekonomiczne i estetyczne powodują, że do budowy wybieramy materiały mniej trwałe, co wywołuje konieczność impregnowania celem przedłużenia trwałości. Innym objawem działania wody są plamy, nacieki i wykwity pojawiające się na elewacjach i ogrodzeniach. Spowodowane jest to wypłukiwaniem przez wodę związków wapnia. Można temu zapobiegać stosując impregnację powierzchniową.


   Prowadząc proces impregnacji musimy brać pod uwagę rodzaj impregnowanej powierzchni i zastosowany materiał. Materiały porowate, jak np. piaskowiec wymagają najczęściej nałożenia dwóch warstw impregnatu w niewielkich odstępach czasu na suche ,odpylone i czyste powierzchnie. Nakładamy pędzlem, wałkiem lub natryskowo Materiały małoporowate, np. granit, a także powierzchnie polerowane impregnujemy najczęściej jednokrotnie, raczej dokładnie wcierając niż malując Ma to duże znaczenie przy określeniu zużycia impregnatu, a co za tym idzie kosztów impregnacji. Musimy też pamiętać, że impregnowanie nie zwalnia nas od obowiązku codziennej dbałości i zachowanie w miarę możliwości czystości impregnowanych czystości. W zależności od stopnia zużycia impregnowanych powierzchni zaleca się powtarzanie co jakiś czas impregnacji. Dotyczy to w szczególności np. materiałów porowatych stosowanych do budowy ciągów komunikacyjnych. W dużej mierze decydują też względy estetyczne np. efekt mokrego kamienia. Możemy wyróżnić dwie grupy impregnatów  do materiałów porowatych oraz do materiałów nieporowatych i polerowanych